BureauTekst > Succesverhalen > Branding > Unieke arbeidscontracten

Van contract naar contact

BureauTekst is sinds enige tijd 5 tekstschrijvers rijker. En dat vieren we natuurlijk met… arbeidsovereenkomsten. Maar dan niet van die saaie. Als zelfrespecterend tekstbureau kunnen we daar niet mee aankomen. Samen met jurist Floor May ontwikkelden we unieke contracten.

Man-o-man, wat zijn arbeidsovereenkomsten slaapverwekkend. Een beetje angstaanjagend ook. Artikel zoveel sub nogwat, relatiebeding zus, boetes zo… jaiks! We herschreven daarom de contracten naar een document waar we zelf blij van worden en waarvan gelijktijdig de inhoud klopt. Lang leve de jurist. Die verblikte of verbloosde niet en deed enthousiast mee om een goed verhaal op papier te zetten.

Juridisch gewauwel, maar toch leuk

Dit zijn onze contracten geworden, uiteraard geanonimiseerd. Wat vind je ervan?

 

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

 

Beste XXX,

 Een nieuwe tekstschrijf-ster aan het firmament! Welkom. Wat ontzettend leuk dat je komt werken bij BureauTekst. Of voluit:

 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BureauTekst B.V., gevestigd in Amsterdam aan de Perseusstraat 12 (1033 XG), ter zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder M.A.L Rooseman, hierna te noemen: “Werkgever”.

 Sjiek toch?

 Jij bent XXX, geboren op XXX en de enige met BSN-nummer XXX. Je woont in XXX aan de XXX en heet vanaf 1 november ook wel “werknemer”. Dan weet je het vast….

To do
Hoera! Je wordt onderdeel van ons team tekstschrijvers. Ik heb enorm veel zin in onze samenwerking en hoop jij ook. Belangrijk, want het kost je tenslotte XX kostbare uren per week. Tijd waarin je jezelf niet hoeft te vervelen, want onderstaand takenpakket ligt op je te wachten:

  • Schrijven en redigeren van verschillende soorten teksten, al dan niet als copywriter
  • Overleggen met collega’s en/of opdrachtgevers
  • Redigeren en/of herschrijven van teksten van collega’s en/of de opdrachtgevers
  • Verwerken van feedback op teksten
  • Interviews houden met klanten en/of betrokkenen
  • Ondersteunen van nieuwe werknemers en stagiairs
  • In de toekomst mogelijk interim-klussen op basis van detachering
  • Ondersteunen bij en geven van schrijftrainingen

 Natuurlijk kan het – in overleg – gebeuren dat je werk krijgt toegeschoven dat niet in bovenstaand lijstje staat. Dat houdt de sleur buiten de deur, moet je dan maar denken.

Locaties
We proberen als team 3 dagen per week samen op ons kantoor in Amsterdam te zijn. Je hebt aangegeven dat je vanaf 1 januari 2018 graag 1 dag per week thuis wilt werken en je uren wilt verdelen over 5 werkdagen. Geen probleem. We zijn flexibel met dagen en uren, want als tekstschrijver kunnen we overal werken. Zolang je de benodigde teksten oplevert en afspraken nakomt, hoor je mij en je andere collega’s niet zeuren. Dat scheelt een hoop stress.

Contract & proeftijd
Jeej, onze samenwerking begint XXX! In eerste instantie voor 7 maanden met een proeftijd van 1 maand. Dan kunnen we kijken of het klikt. Deze overeenkomst eindigt dus op 1 juli 2018 en daarvoor is geen opzegging nodig. Natuurlijk houden we wel rekening met de wettelijke bepalingen zoals opzegtermijnen. Maar laten we daar niet van uitgaan. Als alles goed gaat, willen we natúúrlijk verlengen.

Euro’s
Wat een geluk hebben we toch. Ons werk is zó leuk dat geld slechts bijzaak is. Maar de huur moet toch worden betaald en eten is ook leuk. Daarom hebben we het volgende afgesproken:

In november en december werk je XX uur per maand en verdien je €XXXX bruto per maand. Vanaf 1 januari werk je XX uur per week en verdien je € XXXX bruto per maand. Dit stort ik als werkgever aan het einde van iedere maand. Je hebt ook recht op een OV Business Card (tweedeklas) om van XXX naar Amsterdam op en neer te reizen en om klanten te bezoeken. Eens per drie jaar krijg je € XXX om zelf voor de apparatuur te zorgen die je nodig hebt. Bijvoorbeeld een telefoon, tablet of laptop. Direct bij je eerste salaris krijg je dit bedrag. Verder ontvang je een vakantietoeslag van X % van het bruto jaarsalaris. Dit bouw je op in de periode van 1 juni tot en met 31 mei. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand mei. Voor opdrachten die je zelfstandig binnenhaalt, krijg je een aanbrengfee van X% van de omzet (het gefactureerde bedrag exclusief btw) van de eerste opdracht. Deze bedragen tellen we gedurende het jaar op en krijg je bij jouw salaris van december uitgekeerd.

Tijd
Je hebt te maken met pittige deadlines en er wordt veel output van je verwacht. In ruil daarvoor krijg je grenzeloze waardering, waardevolle ervaring en veel lol. Deel je uren slim in, want overuren worden niet uitbetaald en zijn in je salaris meegerekend. Gemiddeld werk je XX uur per week, maar dat kan dus de ene week iets meer zijn en de andere week iets minder. Als je in de toekomst gedetacheerd wordt, is het uiteraard wel belangrijk om je uren met de opdrachtgever af te stemmen. Logisch, niets is belangrijker dan de bedrijven waarvoor we werken.

Omdat we een goede work-life balance zo belangrijk vinden, heb je ook geen maximum aantal vakantiedagen. Als jouw werk binnen de sprints is afgerond en/of je collega’s kunnen bijspringen, kun je de vakantiedagen opnemen die je zelf wilt en redelijk vindt. Natuurlijk overleggen we wel als team wanneer, zodat niet iedereen tegelijk weg is. Twee weken aaneengesloten vakantie per jaar zijn verplicht, om te voorkomen dat de volgende paragraaf zich aandient:

Ziek
Als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, bel je zo snel mogelijk even naar het werk. Ook als je weer beter bent, want dan wachten jouw collega’s je weer vol blijdschap op. Het is ook belangrijk dat je de nodige medische hulp inschakelt en bereikbaar blijft voor collega’s en eventueel een Arbo-arts. Bij arbeidsongeschiktheid door ziekte krijg je de eerste twee jaar 70% van je loon doorbetaald. Voor het eerste ziektejaar geldt een minimumloongarantie.

Geheim
Hoewel we graag open en transparant zijn, is het soms nodig om dingen geheim te houden. Zo kan een opdrachtgever je vragen voor geheimhouding te tekenen. Of we hebben we te maken met privacygevoelige gegevens die we niet kunnen en willen delen met de buitenwereld. Vaak is dit wel duidelijk, maar bij twijfel is het altijd belangrijk om met mij of collega’s te overleggen. Verder vertrouw ik erop dat je zorgvuldig omgaat met onze bedrijfsgegevens en geen zaken doet, regelt of deelt die niet in het belang van ons tekstbureau zijn. Ook als je in de toekomst een andere baan vindt of zelfstandig gaat ondernemen.

Eigendomsrechten
Een beetje ingewikkeld, maar we moeten het toch noemen: intellectuele eigendomsrechten. De teksten die je schrijft, zijn eigendom van BureauTekst en opdrachtgevers. Je hebt dus geen auteursrecht. Of om volledig te zijn: je hebt geen industrieel of intellectueel eigendomsrecht. 

Eén voor allen, allen voor één
We zijn een tekstbureau waar duidelijkheid, oprechtheid en creativiteit belangrijk zijn. Mede om die reden is dit contract zo eenvoudig en helder mogelijk. Als het – in alle redelijkheid – toch nodig is om deze overeenkomst te wijzigen of aanvullende regels op te stellen, behoud ik daar als werkgever het recht op. Maar we proberen zulk gedoe te voorkomen door met elkaar te praten, rekening te houden met elkaars belangen en door oplossingen te zoeken die voor ons allemaal het beste zijn. Als we toch tegen onoverkomelijke problemen lopen, is op onze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing en schakelen we de hulp in van een bevoegde rechter in het arrondissement van BureauTekst.
Met onderstaande krabbels bevestigen we deze overeenkomst, die al onze afspraken omvat. We gaan alles doen om samen een leuke tijd te hebben, onze opdrachtgevers gelukkig te maken met grandioze teksten en van ons tekstbureau een doorslaand succes te maken.

 

Van de ene tekst komt de andere

Het opstellen van bovenstaand contract leidde direct tot een aantal leuke nieuwe klussen. Zo werken we nu samen met de jurist aan heerlijk heldere privacystatements voor websites. En een klant van het juristenbureau, die het gerucht over de leuke tone of voice oppikte, heeft inmiddels proefteksten laten schrijven voor zijn internetmarketingbureau. Hoe leuk!? van contract naar contact.

Reactie van onze nieuwste collega-tekstschrijver: “Ik had al zin in mijn start bij BureauTekst, maar na het lezen van dit contract kan ik niet wachten.”

 

BEL MAIL